Selluloosaeristys on energiaa säästävä vaihtoehto joka samalla antaa terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston.

 

 

Selluloosaeriste on valmistettu kierrätetyistä palaustussanomalehdistä. Palautussanomalehtien käyttö eristeenä on hyvä tapa kierrättää luonnon materiaaleja ja tehdä ympäristöystävällistä sekä tehokasta eristettä uudisrakentamiseen ja saneerauskohteiden lisäeristämistä varten.

 

Selluloosaeristyksen ominaisuudet ja edut:

Lämpöä eristävä

Selluvillan eristysominaisuudet ovat kilpaileviin materiaaleihin verrattuna paremmat. Lämmöneristävyysominaisuuksia mitataan lämmönjohtavuuslukemalla (lambda – λ). Lämmönjohtavuuslukema näyttää lämmön määrän, joka 1 sekunnin aikana kulkee 1 neliömetrin paksuisen homogeenisen aineen läpi, kun lämpötilaero aineen eri puolilla on 1 aste. Mitä pienempi mainittu numero on, sitä parempi eristysmateriaali. Selluvillan lämmönjohtavuuslukema (λ) on 0,039 W/mK. Vastaava tulos on saatu riippumattoman laboratorion testissä ja testidokumentaatioon voit tutustua tässä. Tulos on kilpaileviin tuotteisiin verrattuna parempi (lasivillalla vastaavasti 0,042 W/mK ja kivivillalla 0,045 W/mK).

Jos lambda on konkreettisen materiaalin keskeinen näyttäjä, käsittelee U-arvo eli ulkoseinän lämmönläpäisy rakennetta kokonaisuutena. U-arvolla nähdään rakenteen lämmönläpäisy ulkoseinän pintayksikköä kohden. Sitä laskettaessa käytetään materiaalin lämmöneristyksen R-arvoa. Suunnittelijan on tärkeää pitää U-arvo mielessä, koska se auttaa materiaalien ja kerrosten paksuuden valinnassa.

Selluvillan hyvät eristysominaisuudet tulevat siitä, että se on tehty kierrätyspaperista, jonka alkuraaka-aineeksi on selluloosakuitu. Selluloosakuidussa on sopiva huokoisuus ja suuri liikkumattoman ilman osuus.

Selluvillan ilmanvastuskerroin eli tuulen estokerroin on parempi kuin kilpailijoille, mikä vähentää ilmankiertoa rakennuksen rakenteissa ja auttaa näin saavuttamaan paremman lämmöneristyksen rakennuksessa:

Ullakolla, välikatossa ja lattialla, joiden materiaalitiheys on 30 kg kuutiometrissä, on vastaava kerroin 5 kPa s/m2.
Viistokatossa, jonka materiaalitiheys on 45 kg kuutiometrissä, on vastaava kerroin 10 kPa s/m2
Kuiva-asennetussa seinässä, jonka materiaalitiheys on 60 kg kuutiometrissä, on vastaava kerroin 37 kPa s/m2

 

Kosteutta säätelevä ja hengittävä

Selluvillan hyväksi ominaisuudeksi on kyky imeä ja vapauttaa kosteutta ajan kuluessa. Selluvillan hengittävyys tarkoittaa sitä, että eristyksessä ei tarvitse käyttää höyrysulkuja. Höyrysulkujen puuttuminen antaa rakennukselle paremman hengittävyyden, parantaa sisäilmaa ja eliminoi kondensaatioveden aiheuttamia vahinkoja.

Selluvilla myös pitää rakennusten kehykset kuivina kosteina vuodenaikoina, mikä vähentää kylmäsiltojen syntyä ja pidentää rakennusten elinikää.

Allergisoimaton ja boorivapaa

Koska selluvilla on tuotettu luonnollisesta materiaalista (sanomalehtipaperista eli kierrätetystä puukuidusta), se sopii myös allergikoille käytettäväksi sellaisenaan. Selluvillan käyttöä suositellaan myös julkisissa rakennuksissa kuten päiväkodit, koulut, hoitokodit jne.

 

Ympäristöystävällinen

Selluvilla on valmistettu noin 90 % kierrätyspaperista, minkä vuoksi se antaa oleellisen panoksen kierrätyksen suurentamiseen talouden kiertokulussa. Selluvilla itse on myös kierrätettävissä – se voidaan tarpeen vaatiessa kerätä yhteen talon runko osasta ja käyttää eristeenä uudelleen.

Selluvillan tuotanto aina raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi kuluttaa 95% vähemmän energiaa kuin markkinoilla olevat kilpailevat eristeet.

Palonkestävyys

Selluvilla on testettu Standardin ISO 11925-2 mukaan ja luokitellaan standardin EN 13501-1 mukaisesti. Eristysmateriaali täyttää EN 13501-1 -standardin mukaiset luokan E vaatimukset.